PRIVACY STATEMENT

 

PRIVACY STATEMENT FOTO-DESIGN ANJA

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FOTO-DESIGN ANJA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FOTO-DESIGN ANJA, en/of omdat u deze zelf achterlaat via email op de website aan FOTO-DESIGN ANJA.

FOTO-DESIGN ANJA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM FOTO-DESIGN ANJA GEGEVENS NODIG HEEFT

FOTO-DESIGN ANJA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan FOTO-DESIGN ANJA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FOTO-DESIGN ANJA GEGEVENS BEWAART

FOTO-DESIGN ANJA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

FOTO-DESIGN ANJA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FOTO-DESIGN ANJA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

FOTO-DESIGN ANJA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FOTO-DESIGN ANJA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FOTO-DESIGN ANJA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FOTO-DESIGN ANJA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FOTO-DESIGN ANJA heeft hier geen invloed op.

FOTO-DESIGN ANJA heeft Google geen toestemming gegeven om via FOTO-DESIGN ANJA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anjafotodesign@gmail.com. FOTO-DESIGN ANJA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

FOTO-DESIGN ANJA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FOTO-DESIGN ANJA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FOTO-DESIGN ANJA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FOTO-DESIGN ANJA op via anjafotodesign@gmail.com

https://www.fotodesign-anja.nl is een website van FOTO-DESIGN ANJA.

FOTO-DESIGN ANJA is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Sint Gregoriuslaan 62    6442 AG  Brunssum.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
53146158
Telefoon: 045 - 8801505
E-mailadres: anjafotodesign@gmail.com